Chtějí české firmy zaměstnat běžence z Ukrajiny?

Pracovní portál Profesia.cz aktuálně provedl mimořádný průzkum HR Pulse zaměřený na ochotu a připravenost českých firem přijímat běžence z Ukrajiny. Zaměřil se zejména na otázky, které pomohou správně koncipovat pomoc při zaměstnávání uprchlíků. Zjišťoval, kolik procent firem je připraveno jim nabídnout práci, v jakých oborech a profesích, které překážky jim v tom nejčastěji brání. 

Větší část firem počítá se zaměstnáváním běženců

Ochota zaměstnávat příchozí z Ukrajiny je u českých firem poměrně velká, mnohé ale nejsou schopné nabídnout místa okamžitě, bez přípravy. V rámci průzkumu více než 59 % tuzemských firem uvedlo, že jsou je ochotní na částečný nebo trvalý úvazek zaměstnat, a to i s vědomím toho, že jde převážně o ženy, většinou s dětmi. Pětina (20,4 %) firem se ještě rozhoduje, stejný podíl pak se zaměstnáváním uprchlíků nepočítá. Zajímavé je v tomto směru srovnání se Slovenskem – tam plánuje uprchlíky zaměstnat 76 % firem, negativní postoj vyjádřilo jen 8 % respondentů.

„V rámci průzkumu se také ukázalo, jaké překážky firmám brání uprchlíky z Ukrajiny zaměstnávat. Firmy, které uvedly, že nepočítají s jejich zaměstnáváním, pro ně v převážné většině nedokáží vytvořit pracovní místa. Potřebují zaměstnance s dobrou znalostí češtiny nebo angličtiny (36 %), obávají se nedostatečných odborných znalostí (23 %), nemají zdroje na překlad a tlumočení potřebné pro nábor i zaučení (18 %),“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Firmy převážně plánují přijmout řádově jednotky takovýchto pracovníků, deklarovalo to více než 55 % respondentů. Počítají hlavně s obsazením nekvalifikovaných a manuálních pozic (67 %), pak kvalifikovaných technických (39 %) i netechnických (20 %) pozic.

Ukrajinci nejsou na českém trhu práce nováčky

S pracovníky z Ukrajiny má samozřejmě řada firem dlouholeté zkušenosti, v průzkumu to potvrdilo 67 % z jich. Zastávají zde nekvalifikované a manuální práce (71 %), kvalifikované technické pozice (39 %), kvalifikované netechnické pozice (29 %), služby (20 %) a manažerské pozice (10 %). Současná situace je ale jiná, zejména v mohutnosti a demografii vlny příchozích. Řada firem je na to ale připravená – 57 % firem uvedlo, že dokáží zabezpečit komunikaci v ukrajinském nebo ruském jazyce.

„Válka ovlivňuje i život těch Ukrajinců, kteří v ČR již pobývají déle. Podle průzkumu 19 % stávajících ukrajinských zaměstnanců zvažuje odchod s cílem zapojit se do obrany své země a 9 % z nich už odjelo. Mnohé firmy jim nabízejí pomoc – 67 % při řešení transportu rodin do bezpečí, 42 % ve formě finanční pomoci, 27 % v podobě psychologického poradenství, 22 % placeného volna. Kompletní relokaci svých ukrajinských poboček provedly 4 % firem%),“ říká Michal Novák.

Jedním z cílů průzkumu HR Pulse bylo také zjistit, jaká podpora ze strany pracovního portálu by firmám ulehčila přijímání běženců. Zde se jako stěžejní ukazuje zabezpečení jazykové podpory při náboru (56 % respondentů) – překlad pracovní nabídky do ukrajinštiny, překlad životopisu z ukrajinštiny, tlumočník na pohovoru. Stejný podíl firem by uvítal zpřístupnění životopisů lidí z Ukrajiny v databázi životopisů zdarma. Většině zaměstnavatelů by pomohl i překlad základních dokumentů pro uzavření pracovního poměru (53 %).

Profesia pomáhá utečencům z Ukrajiny při hledání práce

Pracovní portál Profesia.cz již realizuje řadu aktivit, které pomáhají utečencům při hledání práce. Zveřejnil na svých stránkách sekci Pобота, která je určena pro uchazeče a uchazečky o práci z Ukrajiny a má jim zjednodušit orientaci v aktuálních pracovních nabídkách v České republice a pomoci při hledání vhodné práce. Již v prvních týdnech krize dala Profesia zaměstnavatelům možnost označit své pracovní nabídky vlaječkou Ukrajiny a upozornit tak, že je zveřejněná nabídka vhodná pro běžence z Ukrajiny. 

„Pro většinu příchozích je největším problémem při hledání práce jazyková bariéra. Na stránkách Profesia.cz si tak mohou vytvořit životopis prostřednictvím on-line formuláře, který je k dispozici v různých jazycích, včetně ukrajinštiny. Služba je pro uchazeče bezplatná. Pokud dají navíc souhlas se zveřejněním svého CV v databázi, mohou je ověření zaměstnavatelé oslovovat s konkrétními pracovními nabídkami přímo. Pro řešení konkrétních problémů souvisejících s hledáním práce máme také na oddělení zákaznické podpory posilu pro komunikaci v ukrajinštině,“ říká o konkrétních aktivitách Michal Novák.

Bezpečnost při hledání práce

„Pracovní portál Profesia je zároveň garantem bezpečného hledání práce. Každá zveřejněná pracovní nabídka prochází ověřovacím procesem prováděným našimi specialisty. Společnost také prověřuje případné stížnosti na nekalé praktiky zaměstnavatelů. V případech, že se takový podnět potvrdí, firmy dostávají zákaz zveřejňovat inzeráty na našem portálu. Uchazečům a uchazečkám o práci z Ukrajiny doporučujeme, aby si hledali práci na bezpečných místech,“ říká Michal Novák.

Účelnou pomoc nabídne i ukrajinská lokalizace informací o mzdách a platech na portálu Platy.cz. Zájemci o práci si tak na adrese platy.cz/uk mohou jednoduše v rodném jazyce najít informace o výši mzdy na dané pozici v určitém regionu a posoudit, zda jim zaměstnavatel nabízí férovou mzdu. Vše je vysoce transparentní, takže informace na tomto portálu pomohou zabránit platovému dumpingu a zneužívání těžké situace běženců.

Mimořádný průzkum HR Pulse zaměřený na pracovní zařazení běženců z Ukrajiny realizovala společnost Profesia CZ v březnu 2022. Zapojilo se do něj více než 220 společností z celé České republiky napříč všemi obory, výrazněji byly zastoupené výroba a služby.