Do Vlčí rokle v Adršpachu opět mohou turisté

Do Vlčí rokle v Adršpašsko - teplických skalách na Náchodsku, která byla od loňského léta uzavřená kvůli stavbě nových žebříků a chodníků, mohou opět turisté. Opravenou cestu, která spojuje adršpašské a teplické skalní město, dnes slavnostně otevřeli správci Chráněné krajinné oblasti Broumovsko s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem (ANO). 

Stavbaři v obtížně přístupném terénu Vlčí rokle opravili téměř půl kilometru turistických chodníků, 13 žebříků, 75 schodů a devět lávek přes občasné potoky. Veškeré dřevěné konstrukce jsou z modřínového nebo dubového dřeva. Stavba nových chodníků a žebříků stála 1,8 milionu korun. 
    
"Vlčí rokle se řadí mezi nejcennější území této národní přírodní rezervace se zachovalými bezlesými rašeliništi," připomněl Brabec. Právě nově zbudované povalové chodníky jsou cestou, jak mohou turisté rozmanitým a místy podmáčeným terénem šetrně projít. 
    
Staré povalové chodníky byly ze smrkového dřeva. Dělníci je odstranili a nechali v lese k zetlení. "Ty původní (konstrukce) měly životnost pět až sedm let, doufáme, že z modřínu a dubu vydrží dvakrát až třikrát déle," řekl Luboš Němeček ze správy CHKO. 
    
Skalnatá Vlčí rokle, kterou prochází žlutá turistická značka, patří mezi nejcennější území národní přírodní rezervace se zachovalými bezlesými rašeliništi. Charakteristické jsou zde chladné inverzní polohy s dlouhodobou sněhovou pokrývkou. 
    
Opravu chodníků ve Vlčí rokli financovalo ministerstvo životního prostředí v rámci projektu Posílení návštěvnické infrastruktury v chráněných územích ve správě Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Projekt zahrnuje 86 akcí s celkovým rozpočtem 67 milionů korun. Nyní je už dokončeno 19 akcí, například naučná stezka v Chodovských skalách, oprava povalového chodníku Kokořínský důl či vybudování turistické infrastruktury v přírodní rezervaci Stránská skála, uvedla mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Taušová.
 
zdroj: ČTK