Jak investovat a řídit vlastní finance v dnešní turbulentní době

Investování a řízení svých aktiv není obecně jednoduchá záležitost. Poslední dva roky jsme ale svědky nevídaných a neočekávaných vlivů. Nejdříve pandemie covid-19, následná velká míra inflace a nyní válečný konflikt na Ukrajině. Jak nyní ideálně řídit své investice? Často si možná pokládáme otázku, jak spíše řídit finance a aktiva, kde nutně nemusíme mít velký zisk, ale alespoň neztratit jejich hodnotu. 

Současná situace na Ukrajině je znepokojující a nepředvídatelná. A těžko předvídatelný je také dopad sankcí proti Rusku na akciové trhy. Zde probíhá aktuálně masivní výprodej ruských aktiv. Investorům s akciovým portfoliem dává nyní smysl pro rozložení rizik využít strategie diverzifikované alokace prostředků. Dobrým směrem je v rámci akcií navýšit investice v oblastech komodit, IT, kybernetického zabezpečení či nadnárodních firem. 

Jaké jsou mé investiční cíle?

I v případě válečného konfliktu či rostoucí inflace je třeba zachovat chladnou hlavu. 
A nedělat zbrklá rozhodnutí. Důležité je si položit otázku, jaký je dlouhodobý cíl.  Je vašim prioritním cílem koupit si brzy dům, financovat vysokoškolské vzdělání svého dítěte nebo mít možnost pohodlně odejít za 20 let do důchodu?

Pokud se například dalších pět až deset let neplánujete dotknout peněz, jaký rozdíl to udělá, když akcie od začátku roku klesnou o 10 %? Historicky mají korekce trhu (těch 10 % poklesů) tendenci být krátkodobé a z dlouhodobého hlediska mají akcie kladné výnosy. Záleží také na míře rizika, které chcete podstoupit na úkor výnosnosti portfolia.

Jaký je ideální mix?

Zlatým pravidlem investování bývalo, že asi 60 % vašeho portfolia by mělo být v akciích a zbývajících 40 % v dluhopisech. Současné inflační prostředí s nízkými úrokovými sazbami však tento přístup oslabilo, protože výnosy z dluhopisů byly zanedbatelné.

Nejistá doba nahrává nyní konzervativnějším řešením. Investoři většinou nic nezkazí při investicích do nemovitostí v lukrativních lokalitách. Nebo nákupem zlata, i třeba jenom jako doplnění svého portfolia z 10 či 20 %. V této době dává větší diverzifikace aktivit a portfolia ještě větší smysl.

Likvidita a rychlost transakcí

Události posledních dní vzbudily v mnoha lidech spoustu úvah směrujících k otázkám jistot v mnoha úhlech pohledu. „Historicky jsme komfort finanční jistoty často pocítili s dotykem hotovosti v dlani. V současnosti však už tato zkušenost v časech měnových nestabilit bere za své. Znovu si připomínáme, že diverzifikace zdrojů (včetně těch finančních) a formy jejich přesouváni jsou více než na místě. Mít tedy možnost například realizovat své finanční transakce nejen z ruky do ruky, v hotovosti, ale též prostřednictvím okamžitých převodů prostředku díky moderním platebním platformám, třeba na bázi elektronických peněz, může skýtat ve vypjatých situaci tolik hledaný kousek klidu. Někdy i ten jeden pouhý den, který mají standardní banky na to, aby tuzemskou transakci uskutečnily, může být moc. V případě potřeby plateb přeshraničních už dnešní standardní transakční časy mohou způsobit úplnou ztrátu smyslu platbu realizovat,“ říká Zuzana Stehlíková, projektová specialistka a analytička IC Group.