Otázky k bezpečnosti chodců

Odpovídá Barbora Lišková, mluvčí TSK Praha

Jsou reflexní prvky opravdu nezbytnou součástí výbavy chodců za snížené viditelnosti?

Reflexní prvky jsou pro chodce mimo obec dokonce povinností, a to, když se pohybují mimo obec za snížené viditelnosti (tedy nejen v noci, ale i za šera, mlhy apod.) po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením. S jejich nošením však nikdy neuděláte chybu ani ve městě. Zejména s přechodem na zimní čas se snižuje viditelnost chodců nejen během večerů, ale i časného rána. Využít můžete nejen reflexních pásků, ale také oblečení či speciálních materiálů. V zásadě platí, že nejlepší je reflexními prvky označit obrys postavy, tedy například konce rukávů, pas a oblast kolen. Důležité je, aby řidič chodce díky reflexnímu materiálu viděl z jakéhokoliv úhlu. Reflexní materiál by také měl splňovat potřebnou normu a mít odpovídající odrazivost. Na trhu jsou materiály, které odráží světlo na 200 metrů, ale také jen na 50, a to je značný rozdíl.

Jak se správně pohybovat po komunikacích jako chodci a platí pro ně nějaká omezení?

Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu, protože nejsou, na rozdíl od motoristů či cyklistů, ničím chráněni. Zvýšená opatrnost by tedy měla být vždy na prvním místě. A stejně jako pro všechny účastníky provozu, také pro chodce platí předpisy, jak se v provozu chovat. Platí zásada, že tam, kde není chodník, chodíme vždy vlevo proti směru přijíždějících vozidel a, s výjimkou organizovaného útvaru, pro nějž platí jiná pravidla, vždy jednotlivě za sebou! Důležité je také pamatovat na to, že v případě, že chodec tlačí například vozík, který přesahuje 60 cm, není již chodcem, ale řidičem nemotorového vozidla a nesmí v tomto případě na chodník. A nikdy bychom neměli zapomínat na zákonnou povinnost použití reflexních prvků při chůzi mimo obec za snížené viditelnosti.

Jak je to s předností chodců na přechodech?

Mezi lidmi je stále ještě, a to i bezmála po 20 letech od zavedení, rozšířen mýtus o absolutní přednosti chodců. Na to každý rok doplatí životem řada z nich. Platí, že přestože má chodec na přechodu pro chodce přednost, rozhodně nesmí vstupovat do vozovky bezprostředně před přijíždějící vozidla. Chodec, než vstoupí do vozovky, si musí i ve vlastním zájmu být vždy jist, že řidič je v dostatečné vzdálenost (při 50 km/h alespoň 30 metrů od přechodu), na níž stihne bezpečně zastavit. Vždy se doporučuje navázat s řidičem oční kontakt, aby měl chodec jistotu, že ho řidič vidí. Řada lidí si také neuvědomuje, že nemají na přechodu přednost před tramvají, a že musí vždy použít přechod, je-li ve vzdálenosti do 50 metrů od nich.

Jak je to s náhradou škody v případě, že se chodec zraní na chodníku pro chodce?

V případě, že došlo k úrazu v důsledku poškozeného či rozbitého chodníku a chodec požaduje náhradu vzniklé škody, musí podat písemnou „žádost o náhradu škody“ adresovanou TSK. V té je nutné uvést, kdy se daná událost stala, jak, a za jaké příčiny. K žádosti pak přiložit situační plánek s vyznačeným místem úrazu a fotokopii lékařské zprávy.