Přibývá lidí, kteří hledají práci ve věku nad 62 let

V České republice stupá počet lidí ve vyšším věku, kteří hledají práci. Potvrzuje to analýza nabídek pracovního portálu Profesia.cz. Nejstarší uchazeči mají zájem především o místa v dopravě, logistice, administrativě a v retailu.

Již několik let postupně mírně narůstá počet lidí nad 62 let, kteří hledají práci. Potvrzuje to analýza dat pracovního portálu Profesia.cz, která také rozebírá trendy, které s touto věkovou skupinou souvisejí. I když podíl této skupiny na celkovém počtu životopisů uchazečů o práci tvoří jen necelé 1 %, rok od roku roste. 

Z celkového počtu uchazečů v databázi životopisů nyní tvoří lidé nad 62 let 0,72 %, což je nejvíce za posledních 5 let.

Seniorům kazí šance zastaralé životopisy

Zaměstnávání lidí nad 55 let je citlivé téma. Se stárnutím naší populace ale bude třeba, aby se nálada ve společnosti v tomto směru změnila. Naštěstí už jsou překonané předsudky v tom směru, že výkonný může být pouze mladý kolektiv. Řada zaměstnavatelů má ale stále z přijetí starších pracovníků obavy. Například z toho, že starší lidé jsou méně přizpůsobiví, neefektivní, neovládají moderní technologie a jsou častěji nemocní. A tak stále platí, že získání nového místa je pro seniory v porovnání s mladšími ročníky náročnější. V podstatě je možné říci, že s čím vyšší věk, tím trvá nalezení nového uplatnění déle.

Pro potenciální zaměstnavatele mají starší uchazeči také jisté přednosti – mohou nabídnout dlouholeté zkušenosti, jsou zodpovědnější a trpělivější, mají nadhled. Firmy v nich získávají většinou loajální pracovníky, kteří mívají nižší nároky. Práce je pro ně způsobem seberealizace a mají i více času, protože je již nevytěžuje starost o rodinu.

„Negativní postoj firem často způsobují příliš dlouhé a neaktualizované životopisy starších uchazečů,“ říká Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz. „Uvádějí v nich například veškeré pracovní zkušenosti, které nasbírali, bez ohledu na požadavky související s vypsanou pozicí. Kurzy a jiné vzdělávací aktivity, které uchazeč absolvoval před desítkami let, jsou pro potenciálního zaměstnavatele také většinou irelevantní.“

Největší zájem je o plný úvazek

I když v posledních letech řada firem nabízela větší podíl pozic na zkrácený úvazek nebo na dohodu, které byly vhodné i pro starší uchazeče, v nejstarší věkové skupině je zájem zejména o práci na plný úvazek. To dokazují i reakce na vypsané pozice, kdy více než 62 % uchazečů mělo zájem o tento typ úvazku. O práci na dohodu projevila zájem 4 % uchazečů, stejný podíl byl i zkráceného úvazku. U zbytku uchazečů nebyla preference specifikována.

Nejčastější je práce ve skladech a ve výrobě

Uchazeči nad 62 let obsazují zejména místa z oblasti výroby nebo dopravy a logistiky, do pětice top oborů se zařadila také administrativa a retail. Pokud situaci porovnáme se sousedním Slovenskem, je pořadí oborů trochu jiné – tam jsou starší zaměstnanci přijímáni zejména v dopravě a logistice či v retailu, až poté následují pozice ve výrobě. Přehled deseti nejčastěji obsazovaných pozic ukazuje tabulka.