Ústecký kraj dosáhl největšího socioekonomického růstu z celé ČR za poslední čtyři roky

Společnost MasterCard přichází s výsledky již 5. ročníku unikátní studie MasterCard česká centra rozvoje, kterou tradičně zpracoval tým odborníků z Vysoké školy ekonomické v Praze. V letošním roce se během první části projektu odborníci zaměřili na systémy veřejné dopravy v krajích, v druhé části se zabývali celkovým socioekonomickým rozvojem měst a krajů mezi lety 2008 a 2012. Na prvním místě v žebříčku se umístil Ústecký kraj, který zabodoval zejména zvýšením podílu vysokoškoláků zaměstnaných v kraji a zvyšujícím se podnikatelským zájmem o region. V žebříčku krajských měst se Ústí nad Labem umístilo na čtvrtém místě. 

Společnost MasterCard ve spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Praze a Sdružením CZECH TOP 100 zveřejnila výsledky druhé části unikátního projektu MasterCard česká centra rozvoje. Tentokrát se studie zaměřila na socioekonomický rozvoj ve všech 14 krajích a krajských městech. Největší socioekonomický posun zaznamenaly v uplynulých čtyřech letech Ústecký, Liberecký a Moravskoslezský kraj. Mezi krajskými městy dosáhla nejpříznivějšího vývoje Ostrava následovaná Karlovými Vary a moravskou metropolí Brnem. 

 
Ústecký kraj
I když je svou rozlohou Ústecký region průměrný, patří ke krajům s nejvyšší hustotou obyvatelstva. Ačkoliv je kraj velmi rozmanitý, většina obyvatel ČR si území kraje spojuje zejména s těžbou hnědého uhlí a se sociálními problémy. V současnosti dochází k rekultivaci oblastí po těžbě a k pomalému zlepšování životního prostředí. V ekonomice kraje hrají důležitou roli energetika, těžba uhlí, strojírenství, chemický průmysl. „Přestože se v Ústeckém kraji nacházejí významné přírodní zajímavosti a kulturní památky, negativní image kraje jako důsledek minulosti zatím brzdí rozvoj cestovního ruchu a rekreace. Mezi silné stránky kraje patří zejména relativně pozitivní trendy týkající se trhu práce a zvyšující se podnikatelský zájem o region. V této souvislosti je však třeba konstatovat, že bez vnější podpory nebude region schopen dohnat v blízké budoucnosti ani průměrné regiony. Vnější podpora nemusí mít jen formu státní podpory. Naopak, mnohem efektivnější stimul představuje příchod zahraničního či domácího investora,“ okomentoval výsledky Ústeckého kraje Ing. Milan Damborský, Ph.D., zástupce ředitele Střediska regionálních a správních věd VŠE a odborný asistent Katedry regionálních studií Vysoké školy ekonomické, vedoucí zpracovatelského týmu studie MasterCard česká centra rozvoje.
 
Ze sledovaných ukazatelů vyplývá, že pro Ústecký kraj jsou dlouhodobě problémové zejména údaje vztahující se k nezaměstnanosti. I když dosáhl druhého nejnižšího indexu vývoje míry nezaměstnanosti, v absolutní hodnotě má Ústecký kraj nejvyšší míru (12,8 %) nezaměstnanosti v celé ČR. V kraji byl mimo jiné zaznamenán nejnižší pokles počtu stavebních ohlášení a povolení a největší relativní pokles kriminality, který je však v absolutní hodnotě (17,25 trestných činů na 1 tis. obyvatel) druhý nejvyšší v ČR. Dále zde byl zjištěn relativně nízký nárůst počtu uchazečů na 1 volné pracovní místo. Nicméně hodnota tohoto ukazatele za uplynulý rok byla v ČR nejvyšší (25,4). 
 
„Ústecký kraj obsadil první místo žebříčku a prokázal tak pozitivní vývoj i v oblasti služeb, které kraj svým obyvatelům poskytuje. Do budoucna by se však určitě dala ještě zlepšovat oblast dopravy, a to zavedením multifunkčních platebních karet. Ty v sobě spojují platební aplikaci s další – dnes nejčastěji dopravní – funkcí. Příkladem může být Bratislavská karta nebo podobná řešení ve Varšavě, Poznani či Gdaňsku. Multifunkční karty s platební a dopravní aplikací se brzy objeví i v České republice. Vedle dopravy jsou ale i další oblasti, kde se takové řešení uplatní - např. vyplácení nejrůznějších dávek poskytovaných regionem, parkovné, aplikace propojené se zdravotnictvím atd.,“ říká Eva Kárníková, obchodní ředitelka pro rozvoj obchodů MasterCard Europe v České republice a Slovensku.
 
„Jsem velice ráda, že studie společnosti MasterCard potvrzuje naše hodnocení, že se situace v Ústeckém kraji začala v posledních čtyřech letech citelně zlepšovat. Nečekala jsem však, že v dynamice rozvoje obsadíme první příčku. Změny, které jsme v poslední době nastartovali, ať už jde o boj s vysokou nezaměstnanosti, nedostatečnou bezpečností situací či řešení problémových sociálně vyloučených lokalit, je nyní potřeba dotáhnout do konce. Pro Ústecký kraj by nyní bylo tou nejhorší variantou přerušení tohoto pozitivního vývoje, bez kterého bude náš kraj dále zaostávat za dalšími regiony České republiky,“ uvedla Jana Vaňhová, hejtmanka Ústeckého kraje.
 
Ústí nad Labem
Na celkovém čtvrté příčce se v letošním průzkumu umístilo Ústí nad Labem. I když aktuální stavové ekonomické ukazatele naznačují, že Ústí nad Labem patří stále k těm nejproblematičtějším v celé České republice. Míra nezaměstnanosti zde dosahuje nejvyšší hodnoty mezi krajskými městy, více než 14 %, a je zde evidováno v průměru téměř 18 uchazečů na jedno volné pracovní místo. Také počet obchodních společností je zde druhý nejnižší z celé republiky. V letošním roce však byl hodnocen vývoj od roku 2008 do 2011 a v tomto ohledu jsou výsledky Ústí nad Labem velmi příznivé, například třetí nejpříznivější vývoj počtu stavebních povolení a ohlášení, čtvrtý nejpříznivější vývoj nezaměstnanosti a podílu dlouhodobé nezaměstnanosti. 
 
Více informací o projektu najdete na www.centrarozvoje.cz .