Podniky těžící ropu a zemní plyn očekávají zkrácení doby výroby

Téměř dvě třetiny upstreamových podniků (předvýrobní část dodavatelského řetězce, společnosti těžící ropu a zemní plyn) vnímají v době přetrvávajících nízkých cen ropy hodnotu digitálních technologií  

Rychlejší a lepší rozhodovací proces a kratší doba výroby ropy a plynu jsou na vrcholu žebříčku očekávaných přínosů, které mohou digitální technologie přinést upstreamovým společnostem ve výrobě ropy a plynu, zjistil nový průzkum společností Accenture a Microsoft Corp. Respondenti průzkumu „Accenture and Microsoft 2017 Upstream Oil and Gas Digital Trends Survey“ (Výzkum z roku 2017 společností Accenture a Microsoft o trendech v oblasti upstreamových společností těžících ropu a plyn) též odhadovali peněžní hodnotu digitálních technologií a uvedli potenciál další vlny transformace jejich byznysu, i přes přetrvávající nízké ceny ropy.

Co vidí respondenti jako největší přínos digitálních technologií? Především rychlejší a lepší rozhodovací proces (30 %), stejně jako ve výzkumu z roku 2016. Na druhé místo se (v porovnání s pátým místem v minulém roce) vyhoupla rychlejší produkce ropy a plynu (19 %). Snížené riziko umožněné podporou rozhodování v reálném čase bylo v žebříčku důležitosti na třetím místě (12 %). 

V tomto již šestém ročníku globálního průzkumu se ukázalo, že se v upstreamu dnes očekávají největší přínosy digitalizace v oblasti výroby (28 %), v oblasti geologie a geofyziky (27 %) a v oblasti vrtů a dokončovacích prací (19 %).

Téměř dvě třetiny (62 %) z více než 300 dotazovaných odborníků si uvědomuje obchodní hodnotu digitálních technologií pro svou společnost a 27 % ji sumarizuje na 50 až 100 milionů dolarů. Více než 14 % respondentů upstreamových společností však neví, jak velkou peněžní hodnotu digitalizace přináší, 20 % ji neměří a 4 % si myslí, že digitalizace v současnosti není přidanou hodnotou pro jejich podnikání. Většina respondentů očekává, že jejich společnosti budou realizovat hodnoty, které jim digitální technologie přinášejí, a 73 % uvedlo, že většina jejich ropných a plynových polí bude pomocí těchto technologií zcela automatizována do tří až pěti let.

Naopak 39 % respondentů uvedlo, že největším rizikem plynoucím z nedostatku investic do digitálních technologií je ztráta konkurenceschopnosti, což je dvojnásobek procentuálního podílu u další skupiny, která udávala neschopnost přechodu na nové energetické prostředí (19 %). Překvapivě i přes nárůst připojených zařízení v ropných polích, které zvyšují ohrožení kyberbezpečnosti, byl strach z kybernetických útoků až na třetím místě (18 %).

„Společnosti těžící ropu a zemní plyn procházejí vývojem od používání digitálních technologií pouze v silech až po využívání nových způsobů práce pro transformaci celého obchodního odvětví,“ uvedl Rich Holsman, který vede digitální oblast v průmyslové energetické skupině společnosti Accenture. „Respondenti našeho průzkumu vidí velký potenciál pro transformaci svých firem v oblasti big data a analytiky, cloudu, internetu věcí (IoT), v oblasti mobility, HPC (soustav vysoce výkonných počítačů) a v kybernetické bezpečnosti. Během příštích tří až pěti let plánuje 70 % respondentů za digitální technologie utratit více nebo významně více. Další vlna digitalizace zahrnuje HPC, wearables (přenosnou elektroniku), robotiku, umělou inteligenci a blockchain.

Digitální technologie, do kterých upstreamové společnosti momentálně investují, jsou mobilní zařízení (56 %), cloud (45 %), big data a analytika (43 %) a internet věcí (42 %). Oblastmi investičních priorit do těchto technologií jsou správa a údržba aktiv, kapitálový projektový management a optimalizace výroby.

„Není to vždy jen o petabytech dat. Je to o souboru řešení a technologií, které jsme před 5 lety neměli,“ prohlásil Egbert Schroeer z Microsoft Corp., globální generální ředitel oddělení procesní výroby. „Digitální oblast nám přináší víc než jen pomoc pro snižování provozních nákladů prostřednictvím zvýšené produktivity práce spojené s mobilitou. Pro sektor ropy a zemního plynu je to cloud, lepší správa aktiv a vzdálený monitoring prostřednictvím analytiky a umělé inteligence (AI), které řídí provozní dokonalost a management podpovrchových dat. Pro upstreamové společnosti bude ale důležité rychle rozvíjet své interní schopnosti a dovednosti a získávat externí talenty pro analýzu dat a další technologie, aby se udržely v popředí digitální revoluce.“

Upstreamové společnosti nyní čelí výzvě co do digitální pracovní síly. Nábor je v tomto ohledu jejich největším problémem, vedle zvyšování dovedností externích a nezávislých spolupracovníků i nově přijatých zaměstnanců. Většina respondentů uvedla, že vybudování potřebné základny digitálních dovedností bude trvat tři až pět let. Například velká většina respondentů (85 %) vnímá, že jejich společnosti mají nedostatek analytických schopností. Zatímco budou plánovat rozvoj v této oblasti, předpokládaný časový rámec, ve kterém tento rozvoj chtějí zvládnout, bude možná příliš dlouhý, protože technologie se vyvíjejí velice rychle. To je obzvláště důležité, protože studie Accenture Strategy The Talent Well Has RunDry (Studna talentů je vyčerpána) zjistila, že ropný a plynárenský průmysl by mohl do roku 2025 postihnout nedostatek 10 000 až 40 000 petro-technických odborníků.